Wstęp

1.1 W ramach naszej codziennej działalności i innych działań czasami musimy zbierać dane osobowe od naszych klientów i potencjalnych klientów, aby zapewnić, że możemy zaspokoić ich potrzeby w zakresie oferowanego przez nas zakresu usług i produktów oraz zapewnić im informacje o naszych usługach.

1.2 Twoja prywatność jest dla nas ważna i naszą polityką jest poszanowanie poufności informacji i prywatności osób. Niniejsza polityka określa, w jaki sposób zarządzamy Twoimi danymi osobowymi dostarczonymi nam przez Ciebie lub stronę trzecią w związku ze świadczonymi przez nas usługami lub które zbieramy podczas korzystania z naszych usług. Opisuje również Twoje prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

1.3 Niniejsza polityka prywatności będzie okresowo weryfikowana w celu uwzględnienia nowych obowiązków i technologii, zmian w naszych działaniach i praktykach oraz upewnienia się, że pozostaje ona odpowiednia do zmieniającego się otoczenia regulacyjnego i prawnego. Wszelkie posiadane przez nas dane osobowe będą podlegać naszej najbardziej aktualnej polityce prywatności.

1.4 Wszelkie odniesienia do „nas”, „nasze”, „my” lub „Arowana Paradise” w niniejszej polityce prywatności odnoszą się do nas zgodnie z kontekstem, chyba że zaznaczono inaczej.

1.5 Podobnie, wszelkie odniesienia do „ty”, „twoje”, „twoje” lub „siebie” w niniejszej polityce prywatności są odniesieniem do dowolnego z naszych klientów i potencjalnych klientów zgodnie z kontekstem, o ile nie określono inaczej.

Kim jesteśmy

Niniejsza polityka prywatności dotyczy czynności przetwarzania prowadzonych przez Akwarium Akwarium Arowana Paradise. Arowana Paradise jest spółką zarejestrowaną w Danii pod numerem CVR: 62534516 z siedzibą w Badstuestræde 3, 3 1209 Kopenhaga, Dania.

Jakie dane osobowe zbieramy?

W ramach świadczenia usług lub informacji o naszych usługach, możemy być zmuszeni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby ustawić Cię jako klienta. Może to obejmować strony trzecie przeprowadzające kontrole kredytowe (jeśli dotyczy) lub sprawdzające tożsamość w naszym imieniu. Jeśli jesteś rzeczywistym lub potencjalnym klientem, możemy zbierać następujące rodzaje informacji o Tobie: imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe data urodzenia i płeć dane o lokalizacji i inne podobne informacje. Uzyskujemy te informacje na wiele sposobów podczas korzystania z naszych usług lub innych kontaktów z nami, w tym za pośrednictwem dowolnej strony internetowej Arowana Paradise Ltd i aplikacji mobilnych oraz z informacji dostarczanych w trakcie bieżącej korespondencji z obsługą klienta. Możemy również zbierać te informacje o Tobie od stron trzecich za pośrednictwem wykupionych list marketingowych stron trzecich lub publicznie dostępnych źródeł. Możemy również uzyskiwać dane osobowe o Tobie podczas korzystania z naszych witryn internetowych, aplikacji lub poprzez używanie plików cookie na naszych witrynach internetowych i naszych/lub aplikacjach, w szczególności poprzez rejestrowanie, które strony przeglądasz w naszych witrynach internetowych. Od czasu do czasu możemy dobrowolnie poprosić o inne dane osobowe (na przykład poprzez badania rynku, ankiety lub oferty specjalne). Jeśli zdecydujesz się nie podawać informacji, musimy spełnić Twoją prośbę o konkretny produkt lub usługę, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci żądanego produktu lub usługi. Aby pomóc nam ulepszać i monitorować nasze produkty i usługi, w tym usługi dla klientów, oraz opracowywać i wprowadzać na rynek nowe produkty i usługi, możemy od czasu do czasu wykorzystywać dane osobowe dostarczone przez Ciebie podczas korzystania z usług i/lub ankiet klientów, aby pomóc ulepszamy nasze produkty i usługi. W naszym uzasadnionym interesie jest wykorzystywanie Twoich danych osobowych w ten sposób, aby zapewnić Ci najlepsze produkty i usługi, jakie możemy Ci zaoferować. Możemy rejestrować wszelką komunikację, elektroniczną, telefoniczną, osobiście lub w inny sposób, którą prowadzimy z Tobą w związku z usługami, które świadczymy Tobie i naszymi relacjami z Tobą. Nagrania te będą naszą wyłączną własnością i będą stanowić dowód komunikacji między nami. Takie rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane bez użycia sygnału ostrzegawczego lub innych dalszych zasad.

2.2 Komu możemy ujawnić dane osobowe?

W ramach wykorzystywania Twoich danych osobowych do celów określonych powyżej, możemy ujawnić Twoje dane usługodawcom i wyspecjalizowanym doradcom, którzy otrzymali od nas umowę o świadczenie nam usług administracyjnych, informatycznych, finansowych, regulacyjnych, zapewniających zgodność, ubezpieczeniowych, badawczych lub innych. każdy upoważniony przez Ciebie Generalnie wymagamy, aby organizacje spoza Arowana Paradise, które zajmują się danymi osobowymi lub je uzyskują, potwierdziły poufność tych informacji, zobowiązały się do poszanowania prawa każdej osoby do prywatności oraz do przestrzegania wszystkich odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych oraz niniejszej polityki prywatności. Zewnętrzni dostawcy usług, tacy jak agencje informacji kredytowej, mogą prowadzić rejestr wszelkich wyszukiwań przeprowadzonych w naszym imieniu i mogą wykorzystywać dane wyszukiwania, aby pomagać innym firmom w przeprowadzaniu ich wyszukiwania. Należy pamiętać, że wykorzystanie Twoich danych osobowych przez zewnętrzne strony trzecie, które działają jako administratorzy Twoich danych osobowych, nie jest objęte niniejszą polityką prywatności i nie podlega naszym standardom i procedurom prywatności.

2.3 Jak uzyskujemy Twoją zgodę?

W przypadku, gdy wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych wymaga Twojej zgody, taka zgoda zostanie udzielona zgodnie z obowiązującą umową, którą mogliśmy z Tobą zawrzeć lub zgodnie z naszą komunikacją z Tobą od czasu do czasu. Jeśli opieramy się na Twojej zgodzie jako naszej podstawie prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami przy użyciu danych kontaktowych określonych w niniejszej polityce prywatności. Jest to opisane w 2.10 „Jak się z nami skontaktować”. szczegóły określone w niniejszej polityce prywatności. Jest to opisane w 2.10 „Jak się z nami skontaktować”.

2.4 Zarządzanie i wykorzystanie danych osobowych

Zawsze podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich informacji. W szczególności szkolimy naszych pracowników zajmujących się danymi osobowymi w zakresie poszanowania poufności informacji o klientach i prywatności osób. Bardzo poważnie traktujemy naruszenia Twojej prywatności i nałożymy odpowiednie kary, w tym zwolnienie w razie potrzeby. Od czasu do czasu możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do tworzenia profili na Twój temat, abyśmy mogli dostarczać najlepsze możliwe produkty i usługi. Nasze strony internetowe i wiadomości e-mail mogą zawierać sygnały nawigacyjne lub znaczniki pikselowe lub inne podobne narzędzia do analizy danych, które pozwalają nam śledzić odbiór korespondencji i zliczać liczbę użytkowników, którzy odwiedzili naszą stronę internetową lub otworzyli naszą korespondencję. W przypadku, gdy Twoje dane osobowe są całkowicie anonimowe, nie wymagamy podstawy prawnej, ponieważ informacje te nie będą już stanowić danych osobowych. Jeśli jednak Twoje dane osobowe nie są w formie zanonimizowanej, w naszym uzasadnionym interesie jest ciągła ocena tych danych osobowych w celu zapewnienia, że świadczone przez nas produkty i usługi są dla Ciebie odpowiednie. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do wysyłania Ci wiadomości marketingowych pocztą elektroniczną lub telefonicznie lub w innych uzgodnionych formularzach (w tym kampanii w mediach społecznościowych), aby zapewnić, że zawsze będziesz na bieżąco z naszymi najnowszymi produktami i usługami. Jeśli wysyłamy Ci komunikaty marketingowe, zrobimy to w naszym uzasadnionym interesie lub za Twoją zgodą.

2.5 Twoje prawa dotyczące Twoich danych osobowych

Dostęp Jeśli nas o to poprosisz, potwierdzimy, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli tak, dostarczymy Ci kopię tych danych osobowych (wraz z pewnymi innymi szczegółami). Jeśli potrzebujesz dodatkowych kopii, może być konieczne naliczenie rozsądnej opłaty administracyjnej. Sprostowanie Jeśli posiadane przez nas dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, masz prawo do ich sprostowania. Jeśli udostępniliśmy Twoje dane osobowe innym, poinformujemy ich o sprostowaniu tam, gdzie to możliwe. Jeśli poprosisz nas o to, o ile jest to możliwe i zgodne z prawem, poinformujemy Cię również, komu udostępniliśmy Twoje dane osobowe, abyś mógł się z nimi bezpośrednio skontaktować. Wymazywanie Możesz poprosić nas o usunięcie lub usunięcie Twoich danych osobowych w pewnych okolicznościach, na przykład gdy ich już nie potrzebujemy, lub wycofasz swoją zgodę (w stosownych przypadkach), pod warunkiem, że nie mamy prawnego obowiązku przechowywania tych danych. Takie żądanie będzie podlegać wszelkim limitom przechowywania, których jesteśmy zobowiązani przestrzegać zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Jeśli udostępniliśmy Twoje dane osobowe innym, poinformujemy ich o usunięciu tam, gdzie to możliwe. Jeśli poprosisz nas o to, o ile jest to możliwe i zgodne z prawem, poinformujemy Cię również, komu udostępniliśmy Twoje dane osobowe, abyś mógł się z nimi bezpośrednio skontaktować. Ograniczenia przetwarzania Możesz poprosić nas o „zablokowanie” lub powstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych w pewnych okolicznościach, na przykład gdy kwestionujesz dokładność tych danych osobowych lub sprzeciwiasz się ich przetwarzaniu. Nie powstrzyma nas to jednak przed przechowywaniem Twoich danych osobowych. Poinformujemy Cię, zanim zniesiemy jakiekolwiek ograniczenia. Jeśli udostępniliśmy Twoje dane osobowe innym osobom, w miarę możliwości poinformujemy ich o ograniczeniu. Jeśli poprosisz nas o to, o ile jest to możliwe i zgodne z prawem, poinformujemy Cię również, komu udostępniliśmy Twoje dane osobowe, abyś mógł się z nimi bezpośrednio skontaktować. Sprzeciw Możesz poprosić nas o zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, a zrobimy to, jeśli: polegamy na naszym własnym lub cudzym uzasadnionym interesie w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, chyba że możemy wykazać przekonujące podstawy prawne do przetwarzania; przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego; lub przetwarzać Twoje dane osobowe w celach badawczych, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie Jeśli podjęliśmy decyzję o Tobie wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego procesu (np. poprzez automatyczne profilowanie), który wpływa na Twoją zdolność do korzystania z usług lub ma inny istotny wpływ na Ciebie, możesz poprosić, aby nie podlegać taką decyzję, chyba że możemy wykazać, że taka decyzja jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a nami. Nawet jeśli decyzja jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy, możesz ją zakwestionować i poprosić o interwencję człowieka.

2.6 Jak przechowujemy dane osobowe i jak długo?

Ochrona prywatności Twoich informacji jest dla nas ważna, niezależnie od tego, czy kontaktujesz się z nami osobiście, telefonicznie, listownie, przez Internet lub za pomocą jakiegokolwiek innego medium elektronicznego. Przechowujemy dane osobowe w połączeniu bezpiecznych magazynów komputerowych, plików papierowych i innych zapisów oraz podejmujemy kroki w celu ochrony przechowywanych przez nas danych osobowych przed niewłaściwym wykorzystaniem, utratą, nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem. Kiedy uznamy, że dane osobowe nie są już potrzebne, usuniemy wszelkie dane, które będą Cię identyfikować i bezpiecznie zniszczymy zapisy. Jeśli napisałeś do nas, aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych, zachowamy Twoje dane na naszej liście wykluczeń, abyśmy wiedzieli, że nie chcesz otrzymywać takich wiadomości.

2.7 Co to jest plik cookie i jak używamy plików cookie?

Pliki cookie to małe fragmenty tekstu przechowywane na Twoim komputerze lub urządzeniu podczas odwiedzania strony internetowej lub aplikacji. Możemy używać plików cookie na naszych stronach internetowych i w naszych aplikacjach, aby zapewnić Ci bardziej odpowiednie i efektywne doświadczenie, w tym prezentowanie stron internetowych zgodnie z Twoimi potrzebami lub preferencjami.

2.8 Ulepszenia technologii

Nieustannie dążymy do poprawy funkcjonalności naszej strony internetowej poprzez zmiany technologiczne. Może to oznaczać zmianę sposobu gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych. Wpływ wszelkich zmian technologicznych, które mogą mieć wpływ na Twoją prywatność, zostanie ogłoszony w niniejszej polityce prywatności w momencie zmiany.

2.9 Co zrobić, jeśli masz skargę i sprawy związane z rozwiązywaniem sporów i zapytaniami.

Możemy być zmuszeni do wykorzystania zebranych od Ciebie danych osobowych w celu zbadania problemów i/lub rozstrzygnięcia sporów z Tobą, ponieważ leży to w naszym uzasadnionym interesie, aby zapewnić, że problemy i/lub spory zostaną zbadane i rozwiązane tak szybko i skutecznie, jak to możliwe. Możemy być zmuszeni do wykorzystania Twoich danych osobowych w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, nakazem sądowym lub innym postępowaniem sądowym lub wymogami odpowiedniego organu regulacyjnego. Robimy to nie tylko w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, ale także dlatego, że może to być również w naszym uzasadnionym interesie. Jeśli masz wątpliwości dotyczące jakiegokolwiek aspektu naszych praktyk dotyczących prywatności, możesz złożyć skargę. Zostanie to podjęte niezwłocznie.

W celu złożenia reklamacji prosimy o kontakt mailowy na adres arowanaparadise1@gmail. Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi na Twoją skargę, masz prawo złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji (ICO).

Możemy być zmuszeni do wykorzystania zebranych od Ciebie danych osobowych w celu zbadania problemów i/lub rozstrzygnięcia sporów z Tobą, ponieważ leży to w naszym uzasadnionym interesie, aby zapewnić, że problemy i/lub spory zostaną zbadane i rozwiązane tak szybko i skutecznie, jak to możliwe. Ma to na celu wypełnienie naszych zobowiązań prawnych i ponieważ może to być również w naszym uzasadnionym interesie.

2.10 Polityka dostępu

Podejmiesz wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że żadne wirusy komputerowe, robaki, bomby programowe lub podobne elementy nie zostaną wprowadzone do żadnego sprzętu komputerowego, oprogramowania, aplikacji, sprzętu lub urządzeń sieciowych, z których korzystasz w celu uzyskania dostępu do naszych Platform. My i nasi licencjodawcy (w zależności od przypadku) zachowamy prawa własności intelektualnej do wszystkich elementów oprogramowania oraz takiego oprogramowania i baz danych zawartych na naszych platformach transakcyjnych, a Ty w żadnym wypadku nie uzyskasz tytułu lub udziału w takich elementach. Niniejsza polityka i wszystkie nasze relacje z Tobą są we wszystkich aspektach regulowane i interpretowane oraz interpretowane zgodnie z prawem duńskim, a sądy w Danii będą miały niewyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich działań prawnych lub postępowań wynikających z lub w związku z tym zasady, w tym wszelkie spory i roszczenia pozaumowne. Żadne z postanowień tego terminu nie powstrzyma nas przed wszczęciem postępowania przeciwko Tobie w jakiejkolwiek innej jurysdykcji.