Kan aquacultuur de in het wild gevangen huisdiervissen vervangen?

Kan aquacultuur de in het wild gevangen huisdiervissen vervangen?

Kan aquacultuur vervang de in het wild gevangen gezelschapsvis. Terwijl de BVA-administratie de ideeën steunt, heeft de Fish Vet Society (FVS), een gespecialiseerd onderdeel van de BVA, sterke bezwaren geuit.

Een document dat op 20 april aan de BVA-raad werd gegeven, bevatte een suggestie om "een verbod op de invoer van alle levende wezens" te ondersteunen in het wild gevangen dieren om niet-conserveringsredenen, waaronder vis”, waarmee de controverse begon.

Als het verbod wordt uitgevoerd, zal dit de grootste impact hebben op de handel in zeeaquaria, aangezien meer dan 90% van de zeedieren die in zowel particuliere als openbare aquaria worden gebruikt, in het wild worden gevangen, terwijl zoetwatervissen vaak in gevangenschap worden gekweekt.

Voorstanders van het verbod beweren dat het het dierenwelzijn zal verbeteren en tegelijkertijd de uitbreiding van fokprogramma's in gevangenschap voor de meest populaire mariene soorten zal aanmoedigen. Ze wijzen er ook op dat het de wetgeving in overeenstemming zou brengen met die van andere "niet-traditionele" gezelschapsdieren voor de huisdierenhandel, zoals reptielen, amfibieën, vogels en zoogdieren.

Zorgen over welzijn

Dr. Matthijs Metselaar, senior vice-president van de FVS, is echter tegen het verbod en stelt dat het geen wetenschappelijke onderbouwing heeft en dat de alternatieven die worden gepresenteerd door degenen die voor het verbod zijn, aanzienlijke negatieve gevolgen zouden hebben voor habitats, sociaal-economische netwerken, en het welzijn van vissen.

"Als je kijkt naar wat er gebeurde in de handel in zeepaardjes nadat de Britse handelsorganisaties besloten om alleen in gevangenschap gefokte exemplaren op de markt te brengen, zul je zien dat het verbieden van levend vangen niet altijd het gewenste effect heeft." "Nu alle zeepaardjes in aquaria in gevangenschap zijn gefokt, worden in China wilde zeepaardjes gevangen, gedroogd en verkocht - massaal, tegen een lage prijs - voor menselijke geneeskunde", legt Metselaar uit.

“Zonder rijkdom is er geen welzijn”, vervolgt hij en benadrukt het belang van goed verzorgde dieren die bestemd zijn voor aquaria om een eerlijke prijs te krijgen. Kan aquacultuur de in het wild gevangen huisdiervissen vervangen?

Aquariumvissen versus in het wild gevangen huisdieren

“Zeggen dat economie niet als welzijn beschouwd moet worden, is zowel naïef als bekrompen: er is geen welvaart zonder economie”, vervolgt hij.

"Het welzijn van de individuele vissen is essentieel voor ons, en we zijn van mening dat het tijdens het hele wilde vangstproces niet of nauwelijks in gevaar komt." "We zouden onze blik moeten verbreden en dit vanuit één gezondheidsoogpunt moeten bekijken", stelt Metselaar, "en de wildvangstsector maakt deel uit van een veel groter web van positieve maatschappelijke effecten."

Metselaar wijst op een recent rapport van de Ornamental Aquatic Trade Association (OATA) waarin de grote sociaal-economische voordelen worden geschetst die de huidige handel in levend vangen biedt, met name voor afgelegen kustgemeenschappen.

"Het is van cruciaal belang om te erkennen dat wilde vangst bijdraagt aan lokale economieën en aanzienlijke voordelen oplevert voor gemeenschappen in het land van herkomst", zegt hij.

"De meeste in het wild gevangen vis komt van locaties waar, als deze soorten niet zouden worden gevangen, het lokale levensonderhoud zou verschuiven van visserij naar meer milieubelastende praktijken zoals bosbouw of commerciële visserij", voegt hij eraan toe.

Zorgen over aquacultuur

FVS wijst er ook op dat populaire fokprogramma's voor siersoorten hebben geleid tot hun eigen welzijnsproblemen.

“Verschillende soorten decoratieve zeevissen, zoals blauwe tang en anemoonvis, zijn in gevangenschap gekweekt en populair gemaakt door Hollywood-films. Deze fokprogramma's zijn verre van vlekkeloos, maar Metselaar stelt dat "deze dieren uit het wild halen op een verantwoorde manier (en zonder zorgen over het welzijn) zonder negatieve invloed op de natuurlijke populatie."

"De FVS ondersteunt fokprogramma's en leden van de organisatie zijn al bezig met welzijnskwesties op deze locaties." De huidige uitdagingen rechtvaardigen dit echter niet als vervanging voor in het wild gevangen vis”, zegt Metselaar. Kan aquacultuur de in het wild gevangen huisdiervissen vervangen?

“Ongeveer 700 soorten worden geïmporteerd in het Verenigd Koninkrijk, waarvan ongeveer 100 soorten de meerderheid vertegenwoordigen. Je realiseert je al snel dat het optimaliseren van fokprogramma's voor die 100 soorten moeilijk zou zijn. “Het is ook onwaarschijnlijk dat de overige 600 commercieel succesvol kunnen worden geproduceerd, waardoor hun welzijn in gevaar komt door de fokkerij.

Visserij met een lage milieu-impact

Metselaar wijst er ook op dat de meeste zeedieren die door aquaria worden verkregen, juvenielen zijn. En omdat de meeste mariene soorten grote aantallen jonge exemplaren produceren vanwege hun lage overlevingspercentages in het wild, beweert hij dat het oogsten van een klein percentage hiervan weinig invloed zal hebben op de wilde bestanden.

"Vissen hebben een veel groter aantal nakomelingen dan de meeste vogels, zoogdieren en reptielen, wat zich vertaalt in een hoge mortaliteit en predatie." "Het nemen van een percentage van deze individuen heeft geen effect op de algemene populatiestatus van de soort", stelt hij.

Ongepast gedrag

Metselaar stelt dat de BVA-hiërarchie om deze redenen onderzoek verwaarloost en beslissingen neemt op basis van vooroordelen.